TEXT_SIZE

Iskolánk története

Intézményünk a város legrégebbi nevelési-oktatási intézménye.

Épületeinkben működött időrendi sorrendben Alapításuk éve:

Református Iskola             1576

Katolikus Iskola                 1865

Izraelita Iskola                   1911

Népiskola                          1927

Állami Általános Iskola       1948


A város négy különböző helyén működő intézményben az általános iskolai oktatás mellett 1962-1969-ig szakmunkásképzés és 1963-1971-ig gimnáziumi oktatás is folyt. 1967-68-as tanévtől eltérő tantervű tagozat is működik intézményünkben. A 8 tantermes iskola 1960-ban épült, 1964-ben bővült 4 tanteremmel, 1987-ben ismét 4 tanteremmel. Az intézmény ekkor nyerte el jelenlegi arculatát. Az utóbbi bővítés során az épület villamossági felújítása is megtörtént és bevezették a gázt is. A tornacsarnokunk 1985/86-os tanévben épült fel, amely a tanulók testmozgásának, versenyeinek a színhelye. Az 1963/64-es tanévben gimnáziumi képzés indult 1 osztállyal. 1971-ben átadták a gimnázium mai épületét, s ekkor iskolánkban 5 tanterem szabadult fel.

Az 1982/83-as tanévben alakult ki a szükségtanterem hálózat a felszabadult pedagógus lakások osztályteremmé történő átalakításával. Ettől az időponttól az 1992/93-as tanévig, a Református Általános Iskola működésének megkezdéséig, valamint a 6 osztályos gimnáziumi képzés beindításáig a tanulói létszám fokozatosan csökken. A fenti okok folyamatos megléte miatt pedig tovább csökkent. Jelenleg 492 fő.

Az egyház számára 1992-1996-ig került sor a termek és az épületrészek visszaadására. Ezért a tanulócsoportok elhelyezése körüli gondok újraéledtek. Így került sor szükségmegoldásként az 1993/94-es tanévtől a bölcsőde épületének birtokbavételére. Ezáltal az intézményhálózat szétszórtsága még jobban fokozódott s még ez sem oldotta meg a tanulócsoportok elhelyezését. Szükségessé vált a tanári szoba felszámolása, illetve a pince helyiség technika teremmé történő átalakítása az 1996/97-es tanévtől. 2000-ben a tornacsarnok és a régi épületrészt összekötő nyaktag emeleti ráépítésével készült el az új tanári szoba.

1996-tól kezdte meg működését mazsorett csoportunk, akik azóta töretlenül haladnak előre, öregbítve Mezőcsát, iskolánk hírnevét. Intézményünkben a kedvet és tehetséget érző tanulók lehetnek tagjai a mazsorett csoportnak. Minden városi és iskolai rendezvényen nagy sikerrel szerepelnek. Több országos megmérettetésen szerepeltek már és mindenhol kiemelt arany minősítést szereztek.

1996-ban alakult meg a Általános Iskola Ifjúságáért Alapítvány, amely intézményünk tehetséges gyermekeit segíti iskolai programjaink támogatása során. A hét fős kuratórium lelkes munkája eredményeképpen alapítványunk fokozatosan bővül a támogatottságot, illetve az alaptőke összegét illetően.

1998/99-es tanévtől intézményünkben művészeti oktatás is folyik: zene- és képző-iparművészeti, valamint 2006/2007-es tanévtől pedig néptánc tagozaton. A zeneiskolás növendékek iskolai és városi rendezvényeket tesznek még színesebbé, körzeti hangversenyeken vesznek részt. A képzőművészeti tagozatra járó tanulók szinte valamennyi pályázaton nagyon jelentős sikereket érnek el. A színvonalas munkákból kiállításokat szerveznek tanáraik. A Galiba, Táncoló virágok és Kistücsök néptánccsoportunk különböző életkorú tanulókat tömörít. Szép színfolt kisvárosunkban a néptáncosok jelenléte. Örülhet az a szülő, akinek gyermeke szórakozását a tiszta, ősi népművészetben találja meg.

2001-től intézményünk névadója: Egressy Béni költő, tanító, műfordító, színész, énekes, zeneszerző, honvédtiszt, de mindenekelőtt lelkes híve a magyar művelődésnek, szellemi fölemelkedésnek. Nemzeti kultúránk fáradhatatlan harcosától sokat tanulhatunk és az ő örökségét, ránk hagyott kulturális értékeit büszkén visszük magunkkal az Európai Unióba. Ettől az időponttól iskolánk neve: Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola.

Iskolánk 2005. augusztus 01-től - Mezőcsát Város Önkormányzat által létrehozott nevelési-oktatási-közművelődési intézmények összevonása eredményeképpen az Általános Művelődési Központ intézményegysége. Ennek következtében az intézmény neve is megváltozott: ÁMK Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája.

Intézményünk a 2005/2006-os tanév végén egy új épülettel bővült, amelyet 2006-ban adtak át. Ebben az új épületrészben 10 tanterem, könyvtár és irodahelyiségek kerültek kialakításra. Ezzel az épületrésszel egy modern, XXI. századi iskola használóivá váltunk.

 

2013. január 01-től az Általános Művelődési Központ intézmény fenntartó váltás következtében megszűnt. Ettől az időponttól a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mezőcsáti Tankerületének fenntartásába kerültünk.

2013. szeptember 01-től az intézmény neve Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolára változott az új alapdokumentum szerint. Rövidített nevünk: Mezőcsáti Általános Iskola, melynek 2014. szeptember 01-től egy tagintézménye maradt Tiszatarjánban a Mezőcsáti Általános Iskola Édes Gergely Tagiskolája.