TEXT_SIZE

Bemutatkozás

 

Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola általános jellemzői

Mezőcsát város legnagyobb közoktatási intézménye gondozott, tiszta épülete, jól képzett innovatív tantestülete, markánsan kirajzolódó profilja, színvonalas nevelő-oktató munkája eredményeként Mezőcsát legkeresettebb iskolája az iskolahasználók körében.

Beiskolázási körzete nagy; az egész város területére kiterjed.

Jövőbeni célunk az 400 fő körüli tanulólétszám megtartása.

Intézményünk továbbra is nyitott marad a település és a kistérség közéletének, kulturális életének és a szabadidős programjainak szervezésében és lebonyolításában.

Az 1998-ban megalkotott és elfogadott pedagógiai program a minőségi alapképzésen túl emelt óraszámú (angol) nyelvoktatást, számítástechnikai-oktatást, művészeti oktatást, matematikaoktatást kínál a tanulóknak.

A nevelőtestület jelenlegi (2019/2020-as tanév) létszáma: 42 fő

Jelenlegi tanulólétszám: 315 fő

Jelenleg a tanulócsoportok száma: 16

Ebből:

o alsó tagozaton: 8

- ebből iskolaotthonos: 4

o felső tagozaton: 8

Napközis csoportok száma: 4

o azonos évfolyamú: 4

Évről-évre a szülők és a gyerekek igényeihez alkalmazkodva sokféle lehetőséget biztosítunk a tanulók képességének kibontakoztatására, érdeklődésük kielégítésére mind a tantárgyi programok, mind a szabadidős tevékenységek terén!

Nevelési-oktatási módszereink megválasztásában elsősorban a jól bevált hagyományokat követjük, de befogadói vagyunk mindazoknak az újításoknak is, melyeket hatékonynak tartunk. Ez utóbbi szemléletmód bizonyítéka az is, hogy a kompetencia alapú oktatás területén eredményesen tevékenykedik azon nevelők közössége, akik munkájuk megkönnyítésére alkalmazzák ez újszerű tanítási-tanulási oktatási formát.

 

Az iskolai szabadidős tevékenységek kínálata meglehetősen széleskörű, a szülők és tanulók körében ez az egyik legfőbb vonzerőnk, erősségünk, ezért szeretnénk továbbra is megőrizni, lehetőség szerint bővíteni, változatossá tenni, az igények szerint alakítani.

A szakkörök, művészeti körök, sporttevékenységek száma: 42 csoport:

- művészeti (néptánc, képző- és iparművész, zeneoktatás, énekkar) 16 csoport

- tanulmányi munkát segítő (előkészítők, versenyfelkészítő, felzárkóztató, tehetséggondozó, differenciált képességfejlesztő)

- sportkörök:

- egyéb sportágak /sakk, labdarúgás leány-fiú/

Nagy hagyományai vannak iskolánkban a különböző tanulmányi versenyeken való részvételeknek.

A felmenő rendszerű versenyek valamelyikén minden évben részt veszünk, valamennyi munkaközösség foglalkozik tanulmányi versenyekre való felkészüléssel (helyi, körzeti, megyei), de népszerűek a levelezős versenyek is. Intézményünk által indított tanulmányi versenyek körzeti népdaléneklési- és prózamondó verseny, valamint körzeti matematika verseny.

Továbbá a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési programot továbbfejlesztve azóta is működtetjük. Ez a tényfeltáró, elemző, önértékelő, önfejlesztő folyamat záloga lehet intézményünk még magasabb szintű nevelő-oktató munkájának.